TEL. 938791336
català | castellano

"ASSEGURANÇES RESPONSABILITAT CIVIL"

Qualsevol tipus d’activitat, pot implicar un risc que ha de tenir la cobertura pertinent per evitar mals majors si s’acaba produint el contratemps. La pòlissa de responsabilitat civil cobreix l’activitat professional, la realització d’activitats esporàdiques, festives i esportives, la fabricació, venda i comercialització de productes, les importacions i exportacions, etc (consulteu el vostre cas).

info@joaquimvalls.com · Tel. 93 879 13 36 · Fax. 93 879 04 87 · C/. Josep Umbert, 72-74 baixos · 08402 Granollers · Barcelona