TEL. 938791336
català | castellano

"ASSEGURANÇA INDUSTRIAL"

Joaquim Valls Corredor d’Assegurances, gestiona els riscos de la vostra industria o petita i mitjana empresa per tal de tenir supervisat qualsevol esdeveniment referent a les mercaderies, instal·lacions, personal... Per tant, la feina del corredor d’assegurances, és trobar l’assegurança més adient que contempli tant els riscos interns com externs per tal d’evitar perjudicis econòmics i personals a l’empresa.

info@joaquimvalls.com · Tel. 93 879 13 36 · Fax. 93 879 04 87 · C/. Josep Umbert, 72-74 baixos · 08402 Granollers · Barcelona