TEL. 938791336
català | castellano

"ASSEGURANÇES DE VIDA"

Les assegurances de vida tenen com a finalitat  pal·liar situacions i esdeveniments futurs que puguin condicionar el normal esdevenir de la teva vida quotidiana, laboral i familiar. Joaquim Valls Corredor d’Assegurances ha buscat aquelles companyies que millor gestionen situacions com  puguin ser la invalidesa total o parcial, la invalidesa professional, els accidents laborals, les malalties greus o la mort entre d’altres.

info@joaquimvalls.com · Tel. 93 879 13 36 · Fax. 93 879 04 87 · C/. Josep Umbert, 72-74 baixos · 08402 Granollers · Barcelona